UMEVA

Fakta om avfall

Fakta om avfallsmängder i Umeå kommun under 2016

Insamlade mängder

Matavfall (bruna tunnan)

3 609

ton

29

kg/invånare

Hushållsavfall (gröna tunnan)

20 202

ton

160

kg/invänare

Grovavfall. Inkl trädgårdsavfall

19 681

ton

156

kg/invånare

Förpackningar och returpapper

12 128

ton

96

kg/invånare

Farligt avfall

816

ton

6,5

kg/invånare

Elavfall

1 889

ton

15

kg/invånare

Bärbara batterier

42

ton

0,33

kg/invånare

Bilbatterier

93

ton

0,73

kg/invånare

Summa

58 460

ton

463

kg/invånare

 

Andel hushåll som sorterar ut matavfall: 81 %

Antal invånare: 126 185

Vanligaste avgiften för en- och tvåfamiljshus: 1 695 kr/år (inkl moms)

Avgift för lägenhet i flerbostadshus*: 16 kr/kvadratmeter (inkl moms)


* Enligt undersökningen Nils Holgersson (www.nilsholgersson.nulänk till annan webbplats)

Vad kostar det Vakin att ta hand om avfallet?

Behandlingsavgift

- för rötning av matavfall: 400 kr/ton (exkl moms)

- för förbränning: 620 kr/ton (exkl moms)

- för deponering: 765 kr/ton (exkl moms)

Behandling av avfall

Matavfall till biologisk behandling

29

kg/invånare

Biogasframställning/kompostering

Trädgårdsavfall till biologisk behandling

23

kg/invånare

Kompostering

Hushållsavfall till materialåtervinning

147

kg/invånare

Elavfall inkl batterier, metall, wellpapp, förpackningar och tidningar återvinns och blir ny råvara

Restavfall till förbränning

160

kg/invånare

Energiåtervinning (fjärrvärme och el)

Grovavfall till förbränning

98

kg/invånare

Energiåtervinning (fjärrvärme och el)

Deponering

5,2

kg/invånare

Slutförvaring

Farligt avfall

6,5

kg/invånare

Återvinns och i enstaka fall, t ex kvicksilver slutförvaring.

 

Senast granskad: 2017-04-19 16.00

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se