Från den 1 januari 2016 arbetar Umeå och Vindeln tillsammans för att värna världens viktigaste livsmedel och vår rena miljö. Ett rent vatten går inte att ta för givet – särskilt i ett flergenerationsperspektiv. Det bygger på en långsiktigt fungerande VA-verksamhet med skyddsområden, vattenverk, pumpstationer, reningsverk, vattenprovtagningar, brunnar och ledningar. Detsamma gäller förstås planering, utrustning och rutiner för avfallshanteringen i ett samhälle.

Det är tre bolag som är inblandade i vatten- och avfallsverksamheten i Vindeln och Umeå kommun. Vakin, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, Vindeln Vatten och Avfall AB och Umeå Vatten och Avfall AB. (Anläggningsbolaget Umeå Vatten och Avfall AB äger 95% av aktierna i kompetensbolaget Vakin och Vindelns anläggningsbolag resterande 5%.)

 

Sedan 26 mars 2017 har vi stängt umeva.se och återfinns på adressen vakin.se Länk till annan webbplats.